Grow Mixes Αυξάνουν τα Αιθέρια Έλαια

Φίλτρο νερού για το σπίτι HydroLogic Eco Spring

Επίδραση διαφορετικών Grοwing Media and Irrigation on Spearmint ανάπτυξη φυτών και συγκέντρωση αιθέριων ελαίων
Μελέτη που πραγματοποιήθηκε στο GrozΕγώne Σχετικά μεμικρόαυτίντοη Greμιnηοuμε

Περίληψη
Πώς τα μείγματα καλλιέργειας αυξάνουν τα αιθέρια έλαια. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι τα ξηρότερα μέσα καλλιέργειας, τα οποία μπορούν να ποτίζονται πιο συχνά, όπως το Growstone GS-1 Hydro Stones και το μείγμα κοκοφοίνικα αερισμού GS-3, έχουν έχει θετικό αντίκτυπο στα τελικά συνολικά αιθέρια έλαια που εξάγονται και, ως εκ τούτου, παρουσιάζουν μεγαλύτερο οικονομικό ενδιαφέρον σε σύγκριση με μείγματα ανταγωνιστών με υψηλότερη κατακράτηση νερού και η συχνότητα άρδευσης είναι περιορισμένη.

εκχύλισμα ελαίου μέντας

Εισαγωγή

Για πολλαπλές καλλιέργειες λαχανικών, όπως οι ντομάτες και τα αγγούρια, υπάρχει μια σαφώς καθορισμένη άμεση συσχέτιση μεταξύ της περιεκτικότητας σε υγρασία της ριζικής ζώνης και των μοτίβων βλαστικής ανάπτυξης: όσο υψηλότερη είναι η περιεκτικότητα σε υγρασία στη ζώνη ρίζας κατά τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου, τόσο πιο βλαστική τείνουν να είναι οι καλλιέργειες. Τα ξηρότερα υποστρώματα τείνουν να προκαλούν αναπαραγωγικά μοτίβα ανάπτυξης. Ως εκ τούτου, οι φυσικές ιδιότητες των υποστρωμάτων και οι στρατηγικές άρδευσης έχουν σημαντική επίδραση και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον έλεγχο των προτύπων ανάπτυξης των φυτών (κατευθυντικότητα της καλλιέργειας), του χρόνου μέχρι την πήξη των ανθέων και της φυτοχημικής συγκέντρωσης. Στην εμπορική παραγωγή λαχανικών θερμοκηπίου, η άρδευση χρησιμοποιείται συνήθως για τη διατήρηση της σωστής ισορροπίας μεταξύ των φυτικών και των αναπαραγωγικών (εμπορεύσιμων) μερών του φυτού.

πανόραμα επισκόπησης περικοπής

Παρόμοιος τύπος ανταπόκρισης αναμένεται για τον δυόσμο, και δεδομένου ότι για αυτήν την καλλιέργεια το οικονομικό ενδιαφέρον είναι η τελική συγκέντρωση αιθέριων ελαίων, που παράγονται κυρίως από ταξιανθίες, υπάρχουν πλεονεκτήματα στην επιλογή καλλιεργητικών μέσων που μειώνουν φυσικά την υπερβολική υγρασία κατά την περίοδο της καλλιέργειας, όχι από περιορίζοντας την άρδευση αλλά μέσω μιας φυσικά ισορροπημένης ικανότητας συγκράτησης νερού και πορώδους γεμάτου αέρα που σχετίζεται με εύκολη αποστράγγιση.

Όλοι οι άλλοι παράγοντες είναι ίδιοι, υποστρώματα που μπορούν να οδηγήσουν τον δυόσμο στην παραγωγή του μεγαλύτερου αριθμού ταξιανθίες θα έχει υψηλότερο yΕγώμιld in μιssentΕγώal λάδιs, και έτσι έχουν υψηλότερο οικονομικό συμφέρον.

Η παρούσα μελέτη αξιολογεί tαυτός εφφάκτλ ρεανφάμιrμιnt άχωμα γροwΕγώnσολ μέσα και πρακτικές άρδευσης σχετικά με τα μοτίβα ανάπτυξης των φυτών δυόσμου και τη συγκέντρωση αιθέριων ελαίων. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι ΔρΕγώμιr υπόστρωμαμιμικρό καιrκάθεμιdmήμι φάrμιquently wΕγώtη μικρόχοrtμιr κύκλους έχω ένα αρεvέναntένασολμι οvείναι ηigh-μουρεΕγώένα γροwΕγώng υπόστρωμαμιμικρό ότι μπορώ μόνο είναι Εγώrrκάθεμιρε πολύ πιο λιγο φάrμιquentμεγάλοy. Τηστο έναdvέναntένασολμι Εγώμε seμιn Εγώn σοrtμιr tΕγώμου προς την φάιδούwείναι, ένασικαιρεέναnκε του ταξιανθίες και ανώτερη ουσίαntΕγώal ελαιογραφίες συγκέντρωση.

άρδευση δοκιμαστικών εργαλείων καλλιέργειας

Μεθοδολογία

Έξι κλωνοποιημένο Σκωτσέζικο μικρόΠμιέναrμέντα Πlantμικρό του παρόμοια ηλικία και καιzφυτεύτηκαν σε τέσσερα υποστρώματα, στις 16 Αυγούστου 2015 (ένα φυτό ανά μονάδα στο σύστημα καλλιέργειας). Το ζrοwΕγώnσολ μικρόyαγμιμ ήταν έθιμο Unρεείναι ντοurrμιnt (ντοurrμιnt ντοuμεγάλοturμι ντοντοH2Ο) Μαπόπροσδιορίστηκε φάή Δρip irrκάθεΕγώεπί, χρησιμοποιώντας ένα 2 σολοθόνη γροw τσάντα και ένας 2 GPH Δρip rΕγώnσολ Πείναι σχέδιοtΕγώnσολ καιtμι. Τα υποστρώματα που συμπεριλήφθηκαν στη μελέτη ήταν Growstones Gμικρό-1 Hydro Stones, Αυξημένες πέτρες σολμικρό-3 αερισμού μίγμα κοκοφοίνικα, Αυξημένες πέτρες σολμικρό-4 υγρασία, και Pro Μix. Τα υποστρώματα υποδιαιρέθηκαν σε δύο μικρόubπερtπ.χήΕγώμιμικρό, όπως και σχετίζομαι για την κατακράτηση νερού: Υψηλό-Μεσαίο νερό ρεtμιntΕγώοn με ικανότητα συγκράτησης νερού πάνω από 40% (v/v) (GS-4 και PrοΜix), και Ξηρό ή Χαμηλή κατακράτηση νερού με ικανότητα συγκράτησης νερού ίση ή μικρότερη από 30 % (v/v) (GS-3 aeration coco mix and GS-1 Hydro Stones) (Εικόνα 1).

ιδιότητες αερισμού αποστράγγισης πετρών

Σχήμα 1 – Φυσικές ιδιότητες διαφορετικών άνευ εδαφών μέσων ταξινομημένων με μείωση της ικανότητας συγκράτησης νερού (κατακράτηση νερού) και αύξηση του πορώδους πλήρωσης αέρα και των ρυθμών διείσδυσης (ρυθμός αποστράγγισης)
(Turf & Soil Diagnostics, 2015· δεδομένα GS-1 από το Πανεπιστήμιο του Αρκάνσας, 2008)

θρεπτικά συστατικά για την ανθοφορία των λαχανικών

μικρόuΤα βστρώματα σε διαφορετικές κατηγορίες υποβλήθηκαν σε διαφορετικές στρατηγικές άρδευσης (συχνότητα και διάρκεια κάθε κύκλου). Τα ξηρά υποστρώματα αρδεύονταν πολλές φορές την ημέρα με σύντομους κύκλους ενώ τα υποστρώματα υψηλής μέσης αρδεύονταν κάθε δεύτερη μέρα με μεγαλύτερους κύκλους. ΤηΟι διαφορετικές στρατηγικές ήταν σημαντικές για την πρόληψη της υπερβολικής υγρασίας και ΜέναΕγώntέναΕγώn ρίζα ημιέναltη. Η συχνότητα άρδευσης και η διάρκεια (κύκλοι) καθορίστηκαν για τη διατήρηση περίπου 25% αποστράγγισης fοr υψηλή-μέτρια κατακράτηση νερού υπόστρωμαμιμικρό. φάή φάast ΔρέναΕγώnΕγώng vαρΕγώμιtΕγώμιμικρό ο στόχος ήταν tο ΠrοvΕγώρεμι έναρεμιquate Μοείναιturμι μαραίνωut μιΧντομιμικρόsive rκαι οff (Τραπέζι 1).
Τρέξτε o
φάφά από μιένακεφ του ο μικρόΕγώΧ μονάδες ανά υπόστρωμα ήταν ΕγώnρεμιΠμιnρεμιntly ντοέναΠtured και μετράται εβδομαδιαία. Το ποσοστό αποστράγγισης από κάθε υπόστρωμα υπολογίστηκε weeκly και η στρατηγική άρδευσης προσαρμόστηκε ανάλογα κατά τη διάρκεια της περιόδου μελέτης των 12 εβδομάδων (Πίνακας 1). Το pH και η EC παροχέτευσης παρακολουθούνταν κάθε τρίτο wμιμικ.

GZ ειδική έκθεση αιθέρια έλαια αυξανόμενης πέτρας-2

Πίνακας 1 – Στρατηγική άρδευσης, μέσος όγκος νερού ανά φυτό ανά ημέρα και % στράγγισης για όλα τα καλλιεργητικά μέσα κατά τη διάρκεια της δοκιμής 12 εβδομάδων.

Πηγή δεδομένων WHC Turf & Soil Diagnostics, 2015 και *University of Arkansas, 2008; Το WAT είναι εβδομάδα μετά τη μεταμόσχευση. WHC είναι η ικανότητα συγκράτησης νερού (% κατ’ όγκο). Ρυθμός ροής εκπομπών 125 ml/λεπτό.

Μετά από 12 εβδομάδες, οι βλαστοί και οι ρίζες διαχωρίστηκαν και μετρήθηκε το φρέσκο ​​και ξηρό βάρος των φυτών σε κάθε επεξεργασία. Αιθέριο έλαιο εξωτrδράση φάrσχετικά με 100 σολrείμαι ξηρό βάρος ο ΣαμΠτους του μιένακεφ τρέσαtment τελέστηκε χρησιμοποιώντας ένα 5μεγάλο βιοφμεγάλορωτήστε αnρε σολκορίτσι stμιείμαι ρεείναιtεικονογράφηση εφαρμογήοργωμένο ρεesΕγώσολnμιρε μικρόΠεκΕγώφάπρακτικά φάή εσωτrυποκρίνομαιΕγώng wέναtείναι ήλιοςuble σιθα πάρωΕγώcal ελαιογραφίες. Final λάδι yΕγώμιμεγάλορεμικρό Πείναι 100 γρπ.μ του έναΕγώr ΔρΕγώμιρε χαλάκιμιrΕγώέναμετρήθηκα, και το σύνολο yΕγώμιld essμιntΕγώέναμεγάλο ελαιογραφίες φάή μιέναch treatment, υπολογίστηκε.

Αποτελέσματα
Τα ξηρότερα υποστρώματα (GS-1 Hydro Stones και GS-3 aeration coco mix) είχαν χαμηλότερο βάρος φρέσκου και ξηρού βλαστού αλλά το υψηλότερο ποσοστό αιθέριων ελαίων (1,75% και 1,65%, αντίστοιχα, με βάση το ξηρό βάρος, Πίνακας 2). Τα υποστρώματα υψηλής κατακράτησης νερού είχαν ως αποτέλεσμα χαμηλότερη περιεκτικότητα σε αιθέρια έλαια, ανεξάρτητα από το φρέσκο ​​βάρος του βλαστού.

Πίνακας 2 – Φρέσκο ​​και ξηρό βάρος βλαστών και αντίστοιχο ποσοστό αιθέριων ελαίων για όλα τα καλλιεργητικά μέσα μετά από περίοδο ανάπτυξης 12 εβδομάδων.

σολrοwΕγώnσολ

Μμιρεια

Νερό Ομάδα Διατήρησης

μικρόχοοt φάrες Γουέισολht (σολ)

μικρόχοοt

Ο Δρy Βάρος (σολ)

μιxtrέδρασε μιssentΕγώal Λάδι (%, Δρy wμιight)

Τheorμιtical Απόδοση παραγωγής

(%, σύνολο ξηρό βάρος)

Ολικό εκχυλισμένο αιθέριο έλαιο (g)

σολμικρό-4 μοείναιture μείγμα κόκο

High – εγώρεium

839

139

1.25

1.74


173,8

Προμείγμα

1217

167

1.15

1.92

192.1

Μίγμα κοκοφοίνικα αερισμού GS-3

μεγάλοω (ρεry)

1034

141

1.65

2.33

232,7

σολμικρό-1 Hydro Stones

906

149

1.75

2.61

260,8

Τα αποτελέσματα φαίνεται να επιβεβαιώνουν ότι τα ξηρότερα υποστρώματα που ποτίζονται πιο συχνά με μικρότερους κύκλους έχουν ένα πλεονέκτημα έναντι των υποστρωμάτων υψηλής κατακράτησης νερού που μπορούν να ποτίζονται πολύ λιγότερο συχνά. Αυτό το πλεονέκτημα φαίνεται σε μικρότερο χρόνο άνθησης, πιο άφθονη ανθοφορία και αυξημένη συγκέντρωση αιθέριων ελαίων.

Στην περίπτωση του δυόσμου, η μειωμένη συγκέντρωση αιθέριων ελαίων συσχετίστηκε με ελαφρά μείωση της βιομάζας. Ωστόσο, αυτή η μείωση δεν είχε αρνητικό αντίκτυπο στην τελική απόδοση των αιθέριων ελαίων καθώς το Growstone GS-1 και το Growstone GS-3 είχαν το υψηλότερο τελικό συνολικό βάρος των εκχυλισμένων αιθέριων ελαίων (260,8 και 232,7 γραμμάρια αντίστοιχα, Πίνακας 2). Αυτές οι τελικές αποδόσεις ήταν 36% και 21% υψηλότερες από το Promix, αντίστοιχα.

Περαιτέρω μελέτες βρίσκονται σε εξέλιξη για να περιοριστεί η καλύτερη στρατηγική άρδευσης για το Growstone GS-1 και το GS-3. Για τον δυόσμο επιλέγονται πιο ξηρά υποστρώματα, που ποτίζονται συχνότερα με σύντομους κύκλους, έχει θετικό αντίκτυπο στο τελικό πωλήσιμο προϊόν και ως εκ τούτου έχει μεγαλύτερο οικονομικό ενδιαφέρον. Πιθανώς το ίδιο ισχύει και για την φυτοχημική παραγωγή από άλλες καλλιέργειες.

ΛΗΨΗ αναφοράς, ποιότητα εκτύπωσης PDF

GZ ειδική έκθεση αιθέρια έλαια πετρών


Ετικέτες: αιθέρια έλαια, αποδόσεις αιθέριων ελαίων, εκχυλίσματα, μείγματα γόβων, πέτρα φυτών, πέτρες, χωρίς έδαφος

Leave a Reply

Your email address will not be published.